Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών


Σε μια δυναμικά εξελισσόμενη κοινωνία μια επιχείρηση χρειάζεται αποτελεματική οργάνωση και σταθερότητα, ώστε να επιτύχει τους επιχειρηματικούς της στόχους. Βασιζόμενοι στην πολυετή εμπειρία μας είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας σε ζητήματα σχετικά με την σύσταση και την οργάνωση της επιχείρησής τους καθώς και την πώληση ή την κληρονομική διαδοχή. Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σε οικογενειακές επιχειρήσεις σχετικά με την κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων και την έγκαιρη ρύθμιση των κληρονομικών ζητημάτων.

Δικηγόροι:

  • Tim Bäuerle
  • Despina Triantou