Εργατικό Δίκαιο


Το Εργατικό Δίκαιο αποτελεί έναν ακόμα τομέα εξειδίκευσης των υπηρεσιών μας.

Αναλαμβάνουμε την δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση εργαζομένων, εργοδοτών, διευθύνοντων στελεχών καθώς και ελεύθερων επαγγελματιων σε όλα τα θέματα του Εργατικού Δικαίου, ιδιαίτερα αναφορικά με την έναρξη και την λήξη της σχέσης εξαρτημένης, τη διαμόρφωση συμβάσεων εργασίας καθώς και την καταγγελία αυτών. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν και την διαμόρφωση συμβάσεων εργασίας για διευθυντιτικά στελέχη. Επίσης παρέχουμε διαλέξεις και σεμινάρια σε επιχειρήσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε θέματα Εργατικού Δικαίου.

Δικηγόροι:

  • Despina Triantou