Δίκαιο μισθώσεων και συνιδιοκτησίας


Στον τομέα του δικαίου των μισθώσεων αναλαμβάνουμε:

  • σύνταξη συμβάσεων μίσθωσης κατοικίας και εμπορικής μίσθωσης,
  • αγωγές πραγματικών ελαττωμάτων του μισθίου,
  • καταγγελίες μισθωτικών συμβάσεων,
  • ζητήματα αύξησης μισθωμάτων

or other cases concerning tenancy law.

καθώς και κάθε άλλο πρόβλημα που τυχόν προκύψει στην σχέση μίσθωσης κατοικίας ή εμπορικής μίσθωσης.

Δικηγόροι:

  • Gerda Trautmann-Dadnia

επαφή

  • Rechtsanwälte - Zimmermann, Gretz, Trautmann, Bäuerle
  • Weberstraße 2, D 69120 Heidelberg
  • Τηλέφωνο: 06221/50256-0
  • Φαξ: 06221/50256-10
  • E-Mail: info@rechtsanwaltskanzlei-heidelberg.de